EkonomiGündem

PTT en az lise mezunu binlerce personel alımı için duyuru! PTT kamu personeli alımı genel şartları ve başvuru formu

Geçtiğimiz yıllarda gündemdeki yerini koruyan ve binlerce aday tarafından araştırmalara ve çeşitli platformlardan seslerinin duyurulmasına neden olan PTT personel alımı 2021 yılında da gündemdeki yerini koruyor. PTT 55 bin kadro ihdası yapıldı ve bu ihdas kapsamında personel alımının yapılması beklenmeye başlandı. 2020 yılında çok fazla beklenen personel alımı 2021 yılına kaldı ve adayların beklentisi arttı.

BİNLERCE ADAY ARAŞTIRIYOR

2021 yılına sarkan kadro ihdası yapılmasına rağmen açık bulunan personel eksikliği bulunan kadrolara parça parça alım yapılsa da geriye kalan 55 bin personel alımının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

Adaylar tarafından “PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?” sorularının yanıtı araştırılıyor. PTT 55 bin personel alımı kapsamında parça parça personel alımları yapılıyor.

ARANAN ŞARTLAR

PTT tarafından yayımlanacak olan ilana başvuru yapacaklarda bazı şartlar aranacak. Bu şartlara haiz olmayanlar başvuru yapamayacak. Ayrıca bu şartlara haiz olanların bir de özel şartlara haiz olması gerekiyor. Bu doğrultuda aranması muhtemel şartlar şöyle:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN MAHKUM OLMAMAK

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMAK

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

PTT’nin kurumsal internet sitesi üzerinden ilanın yayımlanması bekleniyor ancak bu konu hakkında henüz bir duyuru yayımlanmadı. Binlerce aday bu konunun artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine ilişkin çeşitli platformlardan paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu doğrultuda konu hakkında bir gelişme olduğunda veya bir ilan yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

3 Yorum

  1. Unuverste 2 yillik mezunum tasarim bolumu mezunuyum is ariyorum

  2. Silahlı güvenlik sertifikam var yaşım 42 mersinde Yenişehir

  3. İnşallah iş bulabilir E ehliyetim A2 devam ilginize şimdiden teşekkürler ederim