GenelGündemİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

İzmir Demokrasi Üniversitesi İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 18-40 yaş arası sürekli işçi alımı yapacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, kendi sitesi üzerinden yayımlanan Sürekli İşçi Alım İlanı ile hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alım yapacak. Alımlar İŞKUR üzerinden; en az ilköğretim mezunu, en fazla lise mezunu 18-40 yaş arası kişilerden seçilecek. Güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi olmak üzere 8 sürekli işçi alınacak. İşte üniversitenin ilanına dair tüm detaylar…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya erteletmiş olmak),

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında reddedilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 17’ye göre ”Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Güvenlik görevlisi ilanı:

Temizlik görevlisi ilanı:

İŞKUR KURASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (http://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde (http://pdb.idu.edu.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ

Kura çekimi sonucunda belirlenen açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; teslim edecekleri belgeler, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinden (http://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinden (http://pdb.idu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (15 Ekim’e kadar) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya  https://esube.iskur.gov.tr  internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacak.