İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yüksek maaşla kadrolu işçi alımı yapıyor! İşte aranan şartlar ve başvuru şekli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu ilanda 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuruların 11 Ekim’de başladığı belirtilerek 15 Ekim’e kadar devam edeceği ifade edildi. Söz konusu ilana başvurular belirtilen tarihler arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden yapılabilecektir.

ARANAN ŞARTLAR

Ayrıca ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekilde paylaşıldı:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,

6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir