GenelGündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

İzmir Bakırçay Üniversitesi KPSS puan sıralamasıyla sözleşmeli personel alacak! Büro personeli, güvenlik görevlisi alım ilanı…

İzmir Bakırçay Üniversitesi, yeni bir sözleşmeli personel alım ilanı verdi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan personel alım ilanıyla rektörlük, farklı alanlardan olmak üzere birçok sözleşmeli personel alımı olacağını duyurdu. İlana başvurular 28 Ekim’e kadar devam edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan resmi ilan şu şekilde duyuruldu:

“Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.”

İLANA MÜRACAAT ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için:

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Aday 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13’ten az olmaması.

Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Müracaat tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Destek Personeli için:

Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular dün (13 Ekim) itibariyle başladı ve 28 Ekim’e kadar devam edecek. Tüm başvurular İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

GEREKLİ EVRAKLAR

Üniversitenin sayfasından temin edilecek Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)

Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)

Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)