Mevzuat

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’nin 3 Mayıs 2016 tarihli sayısında yer aldı. Söz konusu tebliğ’de yapılan değişikliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Resmi Gazete’nin 3 Mayıs 2016 tarihli  sayısında yer alan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve çok daha fazlasını görüntüleyebilmek için kamupersoneli.net’i her gün ziyaret etmeye devam edin.


TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Olduklarından farklı görünen çakmaklar: Bütan veya sıvı yakıt dahil olmak üzere herhangi bir yakıtla çalıştırılabilen; şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmakları veya açıkça çakmakları tutmak amacıyla tasarlanmış tutucuları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan; logolar, etiketler ile işaretlenmiş, yapıştırılan süsler, el işleri veya ısıyla bozulan kılıflarla süslenmiş çakmaklar haricindeki; 51 aylıktan daha küçük çocuklar tarafından genellikle tanınan veya bunların kullanımı için tasarlanmış herhangi bir nesneye benzeyen veya eğlendirici duyma etkileri veya canlandırma etkileri olan, sonradan sabitlenebilen herhangi bir bağlantı veya sonradan birleştirilebilen herhangi bir tutucu dahil tüketiciler tarafından genellikle sigara, puro ve pipoların tutuşturulmasında kullanılan alev oluşturan ürünleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Olduklarından farklı görünen çakmaklar

MADDE 9/A – (1) Olduklarından farklı görünen çakmakların piyasaya arzı yasaktır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.Kamu personeli haberleri , Memur haberleri, gündemden son dakika haberleri ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirerek gelişmelerden ve çok daha fazlasından haberdar olabilirsiniz.