Kamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 19 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki Tapu Müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 18 adet sözleşmeli tekniker ve 1 adet sözleşmeli büro personeli alınacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı belirtildi.

Sözleşmeli Personel Başvuru Tarihleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/ yapılacak olan başvurular 25 Ekim – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Ayrıca adaylardan istenilen belgelerin taranılarak elektronik ortama aktarılması istenmektedir. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

Adaylarda Aranan Özellikler

Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Atama

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2) Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

Genel Hükümler

1) Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Başvuruda Adaylardan İstenen Belgeler

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3) Fotoğraf (Başvuru esnasında taranıp elektronik ortama aktarılmak üzere)