EğitimGündem

Türkiye’deki tüm öğrencileri ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Üniversiteye girişte yeni dönem!

022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu programa göre Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü. Konu ile ilgili olarak üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirleneceği gibi yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak.

YENİ HEDEFLER

Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın “eğitim” başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi. Bununla birlikte Yükseköğretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla belirlenen hedefler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak Japonya’da dile getirdiği ve daha sonra 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan kadın üniversitelerine ilişkin yeni hedefler de yer alıyor.

Bu program kapsamında Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacağı belirtilerek bu kapsamda yürütülecek faaliyetler arasında, kız öğrencilerin ülkede farklı derecelerde yükseköğretime katılımlarının değerlendirilmesi, sorun bulunan alanların saptanarak buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi yer alıyor.

PUAN ŞARTI UYGULAMASI GENİŞLETİLECEK

Tüm bunların yanı sıra dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 itibarıyla en az 2 üniversitenin ilk 100’e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500’e girmesi sağlanacak. YÖK ve üniversitelerin çalışmasıyla üniversiteye girişte baraj puanlarına ilişkin de yeni bir hedefe yer verildi. Buna göre, mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecek. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.