İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıÖzel Sektör İş İlanlarıPersonel Alımı

Kasım ayı KPSS’li KPSS’siz memur alım ilanları yayımlandı! Çok sayıda işçi, memur, büro personeli alınacak!

İş arayan vatandaşlar için İŞKUR güncel personel alım ilanlarını yayımladı. Yayımlanan son personel alım ilanlarına göre 100 binden fazla işçi alımı yapılacak. Çeşitli meslekler için yapılacak olan personel alımında bazı sektörler için KPSS şartsız alım yapılacağı duyuruldu.

Özel ve kamu personel alımı için duyuru İŞKUR üzerinden yayımlandı. Kasım ayı KPSS’li KPSS’siz memur alımı başladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağının belirtildiği personel alımı için detaylar ayrıntılı olarak haberimizde verildi.

En az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği personel alımında işçi, memur, büro personeli, sekreter, hastane görevlisi, bekçi gibi çeşitli meslekler için alım yapılacağı açıklandı. Bazı sektörlerde KPSS şartsız alım yapılacağı ifade edilirken, bazı meslekler de KPSS puan şartının arandığı duyuruldu.

İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

KASIM AYI İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

KASIM AYI MEMUR ALIMLARI İÇİN TIKLAYIN