İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

B sınıf ehliyeti olanlar başvuruyor: Çok sayıda kadın erkek memur alımı yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kamu Memur Alım ilanları üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımına göre B sınıfı ehliyeti olanlar arasından memur alımı yapılacağı duyuruldu. Çok sayıda kadın erkek memur alımına ilişkin detaylar haberimizde..

Memur olmak isteyenler için açıktan atamam yolu ile alım yapılacağı duyuruldu. KPSS 60 puan şartının arandığı KPSS şartlı memur alımı için aranan şartlar, başvuru bilgileri ve ilan metni şu şekilde açıklandı:

Konya Akşehir ilçesine yapılacak memur alımı için, “Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

  1. a) Türk vatandaşı olmak,
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN