Personel Alımı

Güvenlik Görevlisi Olmak İsteyenler! Balıkesir Üniversitesi Personel Alımları Başladı!

Balıkesir Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. İş arayan binlerce vatandaşa yönelik yapılan açıklamaya göre 15 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. KPSS puanı şartı aranmaksızın yapılacak olan güvenlik görevlisi personel alım ilanına başvurmak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Balıkesir Üniversitesi 15 güvenlik görevlisi ilan şartları nelerdir?

Genel Şartlar

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ıl8. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 

Özet Şartlar

ı. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama
için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin 8eçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2′ Koruma ve Güvenlik Görevlisi |010612004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 saylll Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler.
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya söz|eşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlarl yerine 8etirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay
içerisinde feshedilecektir.