EkonomiGenelGündem

Binlerce vatandaş için son çağrı yapıldı! 30 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında yapılandırmaya gidenler için ilk taksit ödemesinin son günü ile ilgili hatırlatmada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül’de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021’e kadar yapılabilecek. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021’de sona erecek. Diğer yandan avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Binlerce Vatandaş Yararlanıyor

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkânı buldu.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet dışında SGK’nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor. Unutmayın, son tarih 30 Kasım.