Akademik PersonelPersonel Alımı

İzmir İlinde İş Arayanlar! Yaşar Üniversitesi Yeni Bir İlan Yayınladı!

İzmir ilinde ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar için Yaşar Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. İş arayan öğretim görevlisi adaylarını heyecanlandıran ilana göre hukuk, iletişim ve mühendislik alanlarından mezun olmuş 7 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Başvurmak isteyen adayların 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın şartları nelerdir?

 

Başvuru Şartları

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden
“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitimöğretim faaliyetlerini, Yabancı dil sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir. T.C. Yaşar
Üniversitesi Senatosu’nun 16.11.2021 tarih ve 441 sayılı toplantı kararı gereği, Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu için, öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda, adaylarda 1.yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan ile varsa 2.yabancı dil (Fransızca/Almanca) 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, şartları aranır.

*Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İdare, gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.