Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yılın son büyük iş ilanı! 400 güvenlik görevlisi ile 100 temizlik personeli alınacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanıyla yazılı ve sözlü herhangi bir sınav yapmadan yalnızca 55 KPSS puanıyla Bakanlık bünyesine personel alınacağını açıkladı. Bu kapsamda bakanlığa 400 koruma ve güvenlik, 100 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 500 sözleşmeli personel alınacak. Kadın erkek personellerin sınavsız olarak alınacağı ilanın detayları haberimizde…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibariyle;

Askerlikle ilgisi bulunmamak
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular elektronik ortamda 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar alıma ilişkin bilgileri bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler.