Personel Alımı

Çanakkale İlinde İş Arayanlar! Destek ve Güvenlik Personelleri Alınacak!

Çanakkale ilinde iş arayan vatandaşlar için Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre üniversite 37 personel alacak. Destek personeli, güvenlik personeli, hemşire gibi alanlarda personel alacak olan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi. Üniversitenin alım şartları nelerdir?

Genel Şartlar:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
  taşımak.
 • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için
  2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar:

 • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması
 •  Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
  şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
  ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü
  gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar
  dahi atamaları yapılmayacaktır.