Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSağlık PersoneliSözleşmeli Personel Alım İlanları

Resmi Gazete’den duyuruldu! Kamuya onlarca sağlık personeli ile güvenlik görevlisi alınacak

Resmi Gazete’den dün gece yayımlanan ilanla İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine sözleşmeli personel alımı olacağı açıklandı. Sağlık personeli, güvenlik, temizlik görevlisi ve daha birçok kadroya yapılacak alımlar için başvurular 21 Aralık’a kadar yapılabilecek. Online başvuru ise gerçekleştirilmiyor.

İlanın resmi duyurusu şu şekilde oldu:

“28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.”

İşte alım yapılacak kadrolar, kişi sayısı ve özel şartlar:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kuramlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Tüm başvurular 7-21 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)

İSTENEN EVRAKLAR

Başvuru Dilekçesi

e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için, ilan süresi içerisinde aile hekimliğinden alınmış boy, kilo ve beden kitle indeksini gösteren tek hekim raporu.

Deneyim ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.