İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıÖzel Sektör İş İlanlarıPersonel Alımı

Türkiye geneli depo görevlisi alınacak! Mülakat yok! Deneyim şartı aranmıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan son personel alım ilanına göre Türkiye geneli çok ayıda depo görevlisi alımı yapılacak. Yapılacak personel alımında adayların taşıması gereken şartlar açıklanırken, mülakatın olmayacağı ve deneyim şartının aranmadığı ifade edildi.

Depo görevlisi olarak çalışmak isteyenler için İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye geneli 1227 depo görevlisi alınacak. Alım yapılacak şehirler ve başvuru ekranı haberimizin devamında mevcut..

İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuruların online olarak yapılacağının altı çizildi. Aşağıdaki link üzerinden ilanlara tıklayarak, başvuru şartlarını ayrıca görüntüleyebilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN