Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kamu kurumu sözleşmeli güvenlik görevlisi ve büro personeli alımına çıktı! Son başvuru 23 Aralık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı boş kadrolar için personel alım ilanı verdi. Buna göre kurum bünyesine koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, sınav hizmetleri uzmanı kadrolarında olmak üzere personel alımı yapılacak.

KORUMA VE GÜVENLİK GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 3-Adayların 170 cm’den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

 

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

BÜRO PERSONELİ GENEL ŞARTLAR

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI GENEL ŞARTLAR

2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 70 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına alınacaktır.)

 

 

Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla, yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.

Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylara buradan ulaşabiliriz.