Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı! Süre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre kuyumcuları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Remi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklanan yeni yönetmelikle birlikte kuyumculuğu sadece yetki belgesi alan kişilerin yapabileceği belirtildi.

31 Aralık 2021 tarihinde dolan süre uzatıldı. Buna göre yetki belgesi almak için süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30 Haziran 2022’ye kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, belge şartı aranmadan yetki verilecek. İşte detaylar Resmi Gazete’de şu şekilde sıralandı:

KUYUM İŞLETMESİNİN FAALİYET ALANI RESMİ GAZETE’DE SIRALANDI

Kuyum işletmesinin faaliyet konuları da şöyle sıralandı:

 1. a) Kuyum bakım ve onarımı.
 2. b) Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı.
 3. c) Perakende saat satış, bakım ve onarımı.

ç) Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satışı.

 1. d) Darphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerin alım ve perakende satışı.
 2. e) Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden alımı.
 3. f) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın ikincil mevzuatında öngörülen faaliyetler.
 4. g) Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetler.

Kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar da şöyle sıralandı:

 1. a) Kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz.
 2. b) Her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verir.
 3. c) Ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranır, yanıltıcı bilgi veremez.
 4. ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.
 5. d) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.
 6. Kuyum ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticaret yapılamayacak ve kuyum niteliği taşımayan ürünler iş yerinde bulundurulamayacak.