Kamu PersonelleriPersonel Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuruları 3 Ocak’ta başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar dikkat. Bakanlık yeni bir memur alım ilanı yayınladı ve başvurular 3 Ocak 2022 Pazartesi günü mesainin başlaması ile beraber başlıyor. Memur alımına ilişkin resmi ilan Aile Bakanlığı tarafından yayınlandı ve tü başvuru detayları belli oldu.

Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi öğrenim düzeylerinden memur alımı yapacak? İstenilen başvuru şartları nelerdir? İş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? Ve diğer tüm sorularınızın cevabı aşağıda verilmiştir. İşte, detaylar..

BAŞVURU TARİHİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yeni iş ilanı yayınladı. İlana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere memur alımı yapacak. Memur alımı başvuruları 3 Ocak 2022’de başlayacak ve 14 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir.

Memur alımına ilişkin yayınlanan resmi ilanda ‘’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (birinci grup) arasından on iki (12), Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az dört yıl eğitim veren bölüm mezunları (ikinci grup) arasından üç (3) olmak üzere giriş sınavı ile on beş (15) Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacaktır’’ denildi.

Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı için istenilen şartlar nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

GİRİŞ SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSS P-3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

• Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için en yüksek puanlı 240 kişi,

• Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en yüksek puanlı 60 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

1.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması,

1.5. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunması, gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

2.1. Giriş Sınavı için başvurular, 03/01/2022 tarihinden 14/01/2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur. 2.4. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır.

GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ

3.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

3.2. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.3. Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

3.4. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Resmi ilanı görüntülemek için Buraya Tıklayınız