Personel Alımı

Araştırma hastanesine farklı branşlardan sağlık personeli, tekniker, teknisyen, güvenlik görevlisi ve destek personeli alımı yapılacak!

Araştırma hastanesine farklı branşlardan sağlık personeli (hemşire, ebe, Psikolog, Fizyoterapist, Laborant, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Çocuk Gelişimi), mühendis, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme teknisyeni, özel güvenlik görevlisi ve lise mezunu destek personeli alımı yapılacak.

Personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. İlana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı araştırma hastanesine üniversite birimlerine aşağıda belirtilen şartlarla 80 personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları başladı ve 18 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Hastaneye personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az (18) yaşını tamamlamış veya daha büyük olmak,

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8. Başvuru yapılan ilan kodlarına ilişkin istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

9. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,

10. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

3. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir),

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. 6. Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi yada herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirilmelidir).

7. Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile beyan edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Destek Personeli için;

1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. 4. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındaki Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 5 (beş) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Başarılı adayların listesi, http://www.adu.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

• Başvuru Formu, (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 adresinden temin edilecektir.),

• Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Ayrıca e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.),

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

• Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),

• 2 adet fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve bir adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

Hangi branşlardan kaç personel alınacağını ve diğer tüm detayları görüntülemek için Buraya Tıklayınız