Ekonomi

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu! Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir? Kıdem Tazminatı Hakkında Merak Edilenler

Kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk yarısında 7 bin 639 TL, temmuz – aralık döneminde ise 8 bin 284 TL olarak uygulanmıştı. Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu. İşte kıdem tazminatı hakkında merak edilenler…

2022 yılının ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10 bin 800 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, brüt ücreti 8 bin 284 liranın üzerinde olanların daha yüksek kıdem tazminatı almasını sağlayacak.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Aşamıyor

İş Kanunu’na tabi olarak hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanlar, aynı işverene ait işyerlerinde en az bir yıl çalışmaları şartıyla, çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Ödenen kıdem tazminatı, altı ayda bir yeniden belirlenen tavan tutarı aşamıyor. Bir yıl için ödenebilecek kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmeti için ödenen emekli ikramiyesine endekslenmiş bulunuyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre artırılıyor.

10 Yıl Çalışan Biri 108 Bin TL Kıdem Tazminatı Alacak

Kıdem tazminatı tavanı geçen yılın ilk yarısında 7 bin 639 TL, temmuz – aralık döneminde de 8 bin 284 TL olarak uygulandı. 2021’in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve hükümetin 2022 yılı kamu toplu sözleşme zammını yüzde 5’ten yüzde 7.5’e çıkartması nedeniyle kıdem tazminatı tavanı yeni yılın ilk yarısında 10 bin 800 TL olacak. Brüt ücreti 10 bin 800 lira olan da 25 bin lira olan da her bir yıl için 10 bin 800 TL kıdem tazminatı alacak. Buna göre, on yıl çalışması olan bir kişinin ocak – haziran döneminde işten çıkartıldığında alabileceği kıdem tazminatı tutarı 108 bin TL’ye ulaşabilecek.

Giydirilmiş Ücreti 8.284 TL’yi Aşanlara Yansıyacak

Kıdem tazminatı hesabında çıplak brüt ücrete ilave olarak giyecek, yiyecek, ulaşım, yakacak gibi devamlılık arz eden sosyal yardımlar da dikkate alınıyor. Kıdem tazminatı, bu şekilde düzenli ödenen sosyal yardımlar dahil edilerek hesaplanan giydirilmiş ücret üzerinden ödeniyor. Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, giydirilmiş ücreti 8 bin 284 liranın üzerinde olan çalışanlar faydalanacak. Örneğin, giydirilmiş ücreti 11 bin lira olan ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi aralık ayında işten çıkartıldığında en fazla 124 bin 275 lira kıdem tazminatı alabilecek iken, ocak ayında işten çıkartıldığında alacağı kıdem tazminatı tutarı 162 bin lirayı bulacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 38 bin lira artacak. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, giydirilmiş ücreti 8 bin 284 liranın altında olan çalışanları etkilemeyecek.

Asgari Ücretlilerin Kıdem Tazminatı Da Artacak

Kıdem tazminatı, iş akdinin sona erdiği tarihteki son ücret üzerinden ödeniyor. Asgari ücret ile çalışan ve yol, yemek yardımı gibi ilave bir ödemesi bulunmayan işçilerin bir yıllık hizmet karşılığı alabildikleri kıdem tazminatı 2021 yılında 3 bin 557 TL idi. Brüt asgari ücret yeni yılda 5004 liraya çıktığı için en düşük kıdem tazminatı tutarı da buna paralel arttı. Özel sektörde ücretler genellikle çalıştıktan sonra ödeniyor. Ocak ayının ücreti 31 Ocak’ta veya şubat ayında ödenen işyerinde çalışan asgari ücretli işçi ocak ayında henüz yeni asgari ücret almamış olacak. Bu işçi ocak ayında işten çıkartıldığında eski asgari ücret üzerinden, şubat ayında işten çıkartıldığında ise yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilecek.

Bazı işyerlerinde ise ücretler peşin ödeniyor. Ocak ayının ücreti 1 Ocak’ta ödenmiş olan asgari ücretli işçi bu ay içinde işten çıkartılırsa yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilecek.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılırken Kıdem Tazminatına Dikkat!

Emekliye ayrılma planı yaparken ya da 15 yıl sigortalılık 3600 prim günü gibi yaş dışındaki emeklilik koşulunu tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar yüksek kıdem tazminatı almak için kıdem tazminatı taban ve tavanındaki bu artışları dikkate almalıdır. Giydirilmiş ücreti kıdem tazminatı tavanını aşanlar kasım – aralık veya mayıs – haziran yerine ocak ve temmuz aylarında işten ayrılmaları halinde daha yüksek kıdem tazminatı alabilirler. Asgari ücret ile çalışanların ise kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakları var ise kasım – aralık yerine ocak ayında emekli olmaları halinde daha yüksek kıdem tazminatı almaları mümkün olur.

Brüt ücreti asgari ücretten yüksek, kıdem tazminatı tavanından düşük olanların ocak veya temmuz aylarını beklemesi gerekmiyor.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Erkek çalışanlar için askerlik görevini yerine getirilmesi amacıyla işten ayrılırsa kıdem tazminatı alır. Aynı zamanda kadın çalışanlar için evlilik kıdem tazminatı almak için bir sebeptir. Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde kadın çalışan bunu belgeleyip işverenine sunarsa işten ayrılırken kıdem tazminatını alabilir. Bütün çalışanları kapsayan bir durum ise emeklilik hakkı elde edilmişse istifa ederek kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Sosyal güvenlik kanunlarında değişiklik yapıldı. 1999 yılından sonra bir de yaş koşulu geldi. 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim gün sayısını doldurmuş iseniz ve sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 öncesi ise SGK’dan alacağınız bir belge ile(kıdem tazminatı alabilir yazısı) işverene başvurursanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınmaz?

Yaş dışındaki koşulları sağlayanlar kıdem tazminatı alabilir diyoruz. O halde Ocak 2000 sonrasında 7000 gün prime sahipseniz 58-60 yaşını doldurmamış olsanız bile kıdem tazminatı alabilirsiniz. Eğer emeklilik sebebiyle daha önce kıdem tazminatı alınmış ise tekrar emeklilik sebebiyle kıdem tazminatını alamazsınız. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatınızı almadınız, son çıkış tarihinde hak kazanıyorsanız bütün süre üzerinden alabilirsiniz aynı işverene tabi olarak. Son çıkış buna imkan sağlamıyorsa, emekli olduğu tarihe kadarki kıdemi o andaki ücreti üzerinden kıdem tazminatı alınması mümkündür.