EkonomiGündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Müjde resmen duyuruldu! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat: Her ay 5 bin 600 lira veriliyor

Tokat Sulusaray Belediye Başkanlığı tarafından çok önemli bir ilan yayımlandı. Bu ilan kapsamında belediye bünyesinde zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacağı belirtilerek kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği bildirildi. Bu ilan kapsamında başvuru yapılabilmesi için KPSS’den en az 60 ve üstü puan almış olmak gerekiyor. Ayrıca işe alınacak olan vatandaşların aylık maaşı 5 bin 600 lira olacak. Söz konusu ilana başvurular ise Şubat ayından itibaren başlayacak.

İLANIN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili olarak Belediye tarafından yayımlanan ilanda ise şu ifadelere yer verildi:

“Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır”

ARANAN ŞARTLAR

İlanın genel şartları ise şöyle paylaşıldı:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 09.02.2022 gününden 11.02.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Sulusaray Belediyesi Hizmet Binası Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:81/1 Sulusaray/TOKAT) başvurularını yapacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.