İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSağlık PersoneliSözleşmeli Personel Alım İlanları

Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu kurumu sözleşmeli personel alım ilanı verdi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alım ilanlarından biri de Harran Üniversitesi’nin sözleşmeli personel alım ilanı oldu. Duyuruya göre kamu kurumuna farklı alanlardan, çoğunlukla sağlık alanından olmak üzere 107 yeni personel alınacak. İlana dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Başvuru Şartları

Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
KPSS’den en az 60 almış olmak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Alım Yapılacak Kadrolar – Özel Şartları

Son başvuru tarihi 25 Ocak olup, başvurular aşağıda istenilen belgeler ile birlikte üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat yoluyla yapılacak. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe / Başvuru Formu (http://personel. harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.

2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)

3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

5) Kimlik Fotokopisi

6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)

7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması ve ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı gerekmektedir.)

9) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)