Genel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete’de acil olarak yayımlandı!

12 Ocak Resmi Gazete kararları www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kararının olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı imzası ile yayımlanan karar ve Resmi Gazete kararları haberimizde..

Resmi Gazete 12 Ocak tarihinde 31717 sayısı ile yayımlandı. Çeşitli başlıklar altında yayımlanan Resmi Gazete kararları şu şekilde açıklandı:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092)

YÖNETMELİK

–– İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri