Editörün SeçtikleriEkonomiGenel

SGK bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapıyor! Zaman aşımına uğramadan ödemenizi almak için…

SGK, sigortalıların haklarını düzenli olarak veya bir defaya mahsus yaptığı ödemelerle korumaya devam ediyor. Belirli şartları sağlayan kişilere ve onların hak sahiplerine verilen Yaşlılık Aylığı, Emzirme Ödeneği gibi ödemelere ek olarak ölen sigortalının ailesine yapılan Cenaze Ödeneği de yapılan bu yardımlar arasında. Bir kere verilen bu ödemeyi alabilmek için bir başvuru süresi de bulunuyor. Ödeme tarifesi ise Kurum Yönetim Kurulunca belirleniyor; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanıyor. İşte detaylar…

SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre cenaze ödeneği;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine veriliyor.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmıyor.

Kimler Cenaze Ödeneği Alabiliyor?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere veriliyor.

Cenaze Ödeneği Başvuruları

Cenaze ödeneğinden faydalanabilmek için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçeyle birlikte sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurmak gerekiyor. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin kuruma doğrudan verilmesi gerekiyor.

Cenaze Ödeneği miktarı ise Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2022 yılı için açıklanan tutar bin 250 TL.

Ayrıca ödemeyi almak için zaman aşımı da bulunuyor. Buna göre belirlenen zaman aşımı ise hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl.