Personel Alımı

Üniversiteye sözleşmeli olarak büro memuru, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapacak

Abdullah Gül Üniversitesi büro memuru, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı için yeni bir ilan yayınladı. İlana göre Abdullah Gül Üniversitesi 5 memur alımı, 10 temizlik personeli alımı ve 10 güvenlik görevlisi alımı olmak üzere toplam 25 personel alımı yapacak.

Personel alımı başvuruları 17-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, alım yapılmasına ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörülüğü tarafından yapılan açıklamada ”2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

Memur, özel güvelik ve temizlik personeli alımı başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

KPSS ŞARTI

2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az elli beş (55) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

b. Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.

c. Son başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak,

ç. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

d. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ,

f. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 17.01.2022 – 31.01.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

7. Deneyim şartı istenen (B01) kodlu pozisyona müracaat eden adayların, belirtilen alanda deneyim şartını sağladıklarını SGK dökümüyle uyumlu olacak şekilde belgelendirmeleri ve bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

8. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün (e) ve (f) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8805, 8803, e-Posta: personel@agu.edu.tr