Gündemİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kamuya 18 yaşından büyük birçok personel alınacak! Son başvurular 4 Şubat’ta

Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi kamu personeli alım ilanı verdi. Kamuya personeli alım ilanı Resmi Gazete’de de yayımlandı. İlana göre kamu bünyesine çok sayıda 4-b sözleşmeli personel alınacak. Personel alım ilanına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Rektörlük, alım duyurusunu şöyle yaptı:

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Fotoğraflı Başvuru formu

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi

2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Başvurular 4 Şubat’a kadar yukarıda istenen belgelerle üniversitenin genel sekreterlik bölümüne yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.