EkonomiGenel

İŞKUR’dan ödeme müjdesi verildi! 2022’de ödemeye zam yapıldı

İşsiz vatandaşlara İŞKUR’dan destek ödemesi müjdesi! Vatandaşlara yeni bir iş arama sürecinde maddi destekte bulunan İŞKUR aylık düzenli ödemeler yapıyor. 10 aya kadar alınabilen bu ödemelere 2022 yılında zam da yapıldı. İşte İŞKUR ödemesi detayları…

İŞKUR’dan İşsizlik Maaşı

Kurum tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor.
Çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.

İşsizlik maaşından yaralanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Başvurması ile iş arayan kaydı yapılıyor, böylece işsizlik sigortası fonundan yararlandırılıyor.

Çalışanlara, çalıştıkları süre içinde ödedikleri prim gün sayısına göre, 6 ay ile 10 arasında işsizlik maaşı ödeniyor. Şöyle ki; işten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün (6 ay), 3 yıl içinde 900 gün primi ödemiş olanlara 240 gün (8 ay), 3 yıl içinde 1080 gün prim ödemiş olanlara da 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödeniyor.

İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor ve aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. İşsizlik maaşından yüzde 0,759 damga vergisi kesiliyor.

İşsizlik maaşı alanların genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Maaş alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

İşsizlik maaşı alan kişilere İŞKUR tarafından yeni iş bulma imkanı tanınıyor. Yeni bir işe girildiğinde ya da emekli aylığı bağlandığında da işsizlik maaşı otomatik olarak kesiliyor.

İşsizlik maaşından yararlanırken süre dolmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılmaya devam edilebiliyor.

İşsizlik Maaşı 2022 Tutarı

2021’de işsizlik maaşı en düşük 1420,14 TL’ye, orta kademede 1.688,91 TL’ye, en yüksek de 2 bin 840,28 TL’ye çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı 2137 TL, orta kademe işsizlik maaşı 2541 TL ve en yüksek işsizlik maaşı da 4272 TL oldu.