Eski Hükümlü Alım İlanlarıGündemİş İlanlarıİşkur İş İlanları

En az ilköğretim mezunu olanlar! Çalışmaya engel durumu olmayan personeller aranıyor! Yazılı sınav yapılmayacak

İŞKUR üzerinden kamu işçisi alım ilanı bugün verildi! Sürekli işçi alım ilanına göre kamu kurumu bünyesine en az ilköğretim mezunu eski hükümlü ve engelli sürekli işçiler alınacak. Toplam 61 kişi istihdam edilecek. Alımlar ise Büro Memuru ile Temizlik Görevlisi kadrolarına yapılacak.

Selçuk Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı:

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),
Son başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak,
İlan tarihi itibariyle Konya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu

Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

İşe alım işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle yürütülecektir.

İş ilanları Selçuk Üniversitesi web sitesinde 07.02.2022 tarihinden itibaren yayımlanacak olup başvurular Türkiye iş Kurumu il/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden yapılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ

Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde 23.02.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapılacak olup kura sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara sözlü/uygulama sınavı yapılacak olup sınavlar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve adreste Sınav Komisyonu tarafından uygulanacaktır.

İşe alım sürecine dair oluşacak değişiklikler Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.