Genel

Yaşlılık Maaşı Şartları Nelerdir? Kimler Yaşlılık Maaşı Alabilir? 2022 Yaşlılık Aylığı Ne Kadar?

65 yaş aylığı koşulları 65 yaş üstü kişilerin yapacağı başvurularda bu maaşı alma hak kazanabilmek adına sağlaması gereken durumlardır. 2022 yılında yaşlılık maaşı başvuru şartları şu şekildedir:

  • 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak ilk kez bir işe başlayan kişilerin yaşlılık aylığı alabilmeleri için sağlaması gereken koşullar; sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının yerine getirilmesidir.
  • 8 Eylül 1999 tarihinden sonra yaşlılık aylığına hak kazanan kişilerin kadın veya erkek oluşuna göre izlenecek yol değişir. Bu tarihten sonra sigortalılık süresi kadın sigortalılar için 18, erkek sigortalılar için ise 23 yıldır. Bu süreyi dolduran sigortalılar kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini ödemiş olması gerekir.
  • 15 yıllık sigortalı bulunması ve en az 3600 gün ya da bu yaşı doldurmamışlar ise ve kadın sigortalılar 20, erkek sigortalılar 25 yıllık sigortalı ise en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin ödenmiş olması gerekir.
  • 8 Eylül 1999 tarihinde bu şartları sağlayamayan sigortalılar, 23 Mayıs 2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşullarını sağlamaları gerekir.

Kimler Yaşlılık Maaşı Alabilir?

65 yaş aylığı alabilecek kişiler yukarıdaki şartları sağlayan ve 65 yaşından büyük olan kişilerdir. Sosyal Güvenlik Kurumun gelir ve aylık haklarından yararlanmadığı, bu kuruma herhangi bir prim ödemediği ve 2022 sayılı kanunda belirtildiği üzere muhtaçlık sınırından daha az geliri olduğu ve bu durumunun Valilik ya da Kaymakamlık tarafından tespiti yapıldığı takdirde bu kişiler yaşlılık maaşı başvurusu yaparak bu maaşı almaya hak kazanabilir.

2022 Yaşlılık Aylığı Ne Kadar?

2022 yılı 65 yaş aylığı ücreti yapılan memur zammı ile beraber artış gösterir. Memur zammı, memur emeklileri için toplu sözleşmede belirlenen zam oranına göre 6 ayda bir artar. Böylece yaşlılık maaşı da 6 ayda bir artış gösterir. 2022 yılında ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerine %27,91 oranında yapılan zamlar ile birlikte yaşlılık maaşı da 1,059 TL olarak açıklanmıştır. Bu ücret, yapılacak ek zamla ile beraber artış gösterecektir.

65 Yaş Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı başvurusu için öncelikle başvuruda bulunacak kişilerin sağlaması gereken tüm şartları yerine getiriyor olması gerekir. Bu şartları yerine getiren kişiler 65 yaş aylığı başvurusu yapabilir.

Başvuruda bulunacak kişilerin, Valilik ya da Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık ya da mal müdürlüklerine giderek ‘‘BAŞVURU EVRAKLARI’’ almaları gerekir. Ardından da muhtaçlık kararı belgesi, il ya da ilçe idare kuruluna gidilerek alınır. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne gidilerek alınmış olan bu belgeler teslim edilir. Teslim edilen bu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenmesinin ardından da yaşlılık maaşı alıp alamayacağınızın tespiti yapılarak bir karara varılır.

65 Yaş Aylığı Nasıl Alınır?

Yaşlılık maaşı işlemleri ilk ödeme için Türkiye genelinde bulunan herhangi bir Ziraat Bankası şubelerinde yapılır. Yani yaşlılık maaşı alacak kişiler, ilk ödeme için herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gideceklerdir. İlk ödemeden sonraki ödemeler ise PTT şubelerinde yapılır. Ayrıca 2022 sayılı Kanun tarafından belirtilen hususlara göre bu aylıklar sosyal yardım niteliği taşır ve bir hizmet veya prim karşılığı değildir. Ödenen bu aylıklar, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üçer aylık dönemler şeklinde ödenir.