GündemSağlık

Sakın hasta olmayın! Tüm Türkiye’de doktorlar bu tarihte hasta bakmayacak!

Sakın hasta olmayın. Çünkü doktorlar önümüzdeki 3 iş gününde asta bakmayacaklarını ve işi bırakacaklarını açıkladı. Bu süreç içerisinde acil hizmet vermeye devam ederken, polikniklerin hizmet vermeyeceği duyuruldu. İşte detaylar..

Doktorlar ve aile hekimleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile iş bırakma kararı aldılar. Bununla birlikte 15 – 16 Mart tarihlerinde doktor ve aile hekimlerinin Türkiye genelinde iş bırakacakları belirtildi.

Açıklama Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada 14-15 Mart tarihlerinde Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) ile Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ise 14-15-16 Mart tarihleri arasında grevde olacaklarını açıkladı.

BAKAN KOCA MEKTUP YAZDI

Duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 14 Mart Tıp Bayramı ve iş bırakma eyleminden önce Türkiye genelinde sağlık hizmeti çatısı altında çalışan 39 meslek grubu ve hekimlere mektup yazdı.

HEKİMSEN DUYURDU

HEKİMSEN yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sendikamız, ülke genelinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde 3 gün iş bırakma eylemi kararı almıştır. Yukarıda anılan eylem tarihlerinin tamamında; Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri Adli Tıp Kurumu ve tüm yatan hasta servis çalışmaları kapsam dışı bırakılmıştır. COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerinde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak kaydıyla eyleme katılabilirler. Tüm poliklinik hizmeti verenler, kurumlarında acil icapçı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda yaklaşım sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Ameliyathanelerde sadece acil, onkolojik cerrahiler ile kardiyak by-pass cerrahileri yapılabilecektir. Diğer elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. Sağlık kurulları ve heyet poliklinikleri hizmet vermeyeceklerdir.

Eylemlerimizin amacı; hastalarımızın, hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının mutlu olduğu ve mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin alınıp verildiği ideal bir sağlık sistemini ülkemize kazandırmaktır”

TTB’DEN AÇIKLAMA:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Emeğimiz, haklarımız için, sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız” ifadesini kullandı.

AHEF’TEN AÇIKLAMA:

“AHEF’in almış olduğu 14-15-16 Mart 2022 tarihli iş bırakma kararına herhangi bir sendikaya üye olmayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da katılabilir. Bu konuda bir tek sendikanın karar almış olması yeterlidir ki bu konuda AHESEN, HEKİMSEN ,BDS,HEKİM BİRLİĞİ,GENEL SAĞLIK İŞ,TABİPSEN,HÜRRİYETSEN ve diğer STK’ların iş bırakma kararları mevcuttur. Kişi kendi sendikası olsun ya da olmasın, üyesi olmadığı sendikanın kararına uyarak iş bırakabilir”