Ekonomi

İş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanlarına ceza yağdı! Yüksek oranda..

Geçtiğimiz ayın 17 ve 18’inde yapılan iş bırakma eylemi sağlık çalışanlarına ceza olarak geri döndü. Haklarının daha iyi hale getirilmesini isteyen sağlıkçılara ücret kesintisi cezası verildi. Sağlık emekçilerinin maaşlarında yüksek oranda kesintiler yapıldı.

Sağlık çalışanları özlük haklarının düzenlenmesi için 17 – 18 Şubat tarihleri arasında iş bırakma eylemi yaptı. Fakat Sağlık Bakanlığı iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara yüksek miktarlarda para cezası uyguladı. Konuya ilişkin SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak açıklama yaptı.

MAAŞLARDA KESİNTİ YAPILDI

Özkavak, yaptığı açıklamasında sağlık çalışanlarının 1 ya da 2 günlük ücretlerini keserek cezalandırıldığını, 15 Mart tarihinde hemşire ve ebe maaşlarından 350 TL ila 800 TL, hekimlerin ise 1.000TL ile 2.500 TL’ye kadar kesinti yapıldığını belirtti.

Özkavak, “Angaryalar, mobbing, çalışma koşullarının ağırlığı gibi sebepler yetmezken ekonomik krizin iyice derinleştiği, yoksulluğun arttığı günlerde olan bu kesintiler yöntem olarak ve hukuki anlamda kabul edilemez. Çalışanların talep ve sorunlarını duyurmak amacıyla yapmış olduğu basın açıklamaları ve iş bırakmaların karşılığı maaş kesintisi olmamalı” dedi.

GREV HAKLARINI KULLANDIKLARI İÇİN CEZALANDIRILMIŞLARDIR

Özkavak, bu konuda cezalandırmayı kabul etmediklerini belirterek, şunları söyledi:

“21 yüzyılın başında ileri demokrasi altında yaşadığı iddia edilen ülkemizde, sağlık emekçileri anayasal bir hak olan, uluslararası anlaşmalar ile güvence altına alınan grev hakkını kullandıkları için cezalandırmışlardır.

*Hem de ekonomik krizin iyice derinleştiği, yoksulluğun pahalılığın arttığı bu günlerde maaşlarından kesintiler yapılmıştır. Bu cezalandırmalar hem yöntem olarak, hem de hukuki anlamda kabul edilemez.

*Çalışanlara herhangi bir soruşturma açılmamış, 17-18 Şubat ile ilgili herhangi bir savunma alınmamıştır. Dünyanın neredeyse hiçbir demokratik ülkesinde böyle ben yaptım oldu ‘hepinizi suçlu buluyorum’ diyerek çalışanlar cezalandırılamaz.

*Bu cezalandırma şekli ülkemizdeki yasal mevzuata da açıkça aykırıdır. Yıllık izinde olmasına rağmen maaş kesintisi yapılan sağlık emekçileri olduğu iddiası vardır. Durum son derece vahimdir.

*Yöneticilerin hiçbir hukuki etik yaklaşıma sahip olmayıp açıkça ve şiddetle çalışanları cezalandırmayı amaçladıkları ortadadır. Bu cezalandırmaları kesinlikle kabul etmiyor ve hukuki bulmuyoruz.

*Bu konuda derhal yasal başvurularımız yapacağız. Dava süreçlerini başlatacağız. Aynı zamanda bu yasadışı cezalandırma işlemini gerçekleştirenleri sendikal faaliyetlerimizi engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.