Ekonomi

2022 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar? Başvurusu, Şartları, Evrakları

Malulen emeklilik her yıl belirlenen zam oranlarında artış göstermekte ve bu sebeple rakamlar değişmektedir. Bu nedenle her yıl değişen rakamları mutlaka resmi internet sayfalarından takip etmeniz gerekmektedir. 2021 sürecinde en düşük emekli maaşının belirlenmesi sürecinde yapılan toplantıların ardından 1500 TL olması yönünde karar alınmıştı.

2022 sürecinde asgari ücrete gelen %50 zam oranından sonra bu tutar 2.250 TL olması yönünde karar alınmıştır. En düşük rakam olarak verilen bu oran malulen emeklilik maaşı sürecini de belirlemiştir. Eğer böyle bir durumunuz varsa alacağınız en düşük maaş belirlenen bu rakamlar üzerinden olmaktadır.

Malulen Emekliliği Sağlayan Hastalıklar Nelerdir?

Malulen emeklilik için sadece iş kazaları veya mesleki hastalıklar akla gelmemelidir. Çalışma durumunuzu etkileyecek bazı hastalıklar malulen emeklilik süreçlerinden faydalanmanızı sağlayacaktır.

Malulen emeklilik süreçlerini kapsayan rahatsızlıklar şu şekildedir:

 • Kanser
 • Epilepsi/Sara hastalıkları
 • Parkinson Sendromu
 • Demans
 • Beyin tümörleri
 • Anemi
 • Karaciğer sirozu
 • İşitme kaybı
 • Görme azlığı
 • Uzuv kayıpları
 • Organ nakil süreçleri
 • Behçet hastalığı
 • Tüberküloz
 • AIDS
 • Zeka gerilikleri
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar

Yukarıda belirtilen rahatsızlıklar kapsamında kişinin malulen emekli olma durumu gerçekleşmektedir.

Malulen Emekli Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu için sigortalı olarak çalıştığınız son kurumun bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurunun yapılması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalıştığınız kurumdan malulen emeklilik isteyebilmek için en az 1800 gün prim gün sayısı dolmuş olması gerekir. Eğer bu süreyi doldurmadıysanız hizmet borçlanması karşılığında 1800 günü tamamlamak için kalan süreyi kendiniz ödeyebilirsiniz.

Başvuru işlemleri sırasıyla şu şekilde olmaktadır:

 • Son çalıştığınız kurumun bulunduğu ildeki SGK müdürlüğüne başvuru dilekçesinin verilmesi
 • Malullük oranının belgelenmesi ve tespit edilmesi için yönlendirilen sağlık kuruluşunda muayene olmak
 • Sağlık kuruluşunun yönlendirdiği kurula gidilmesi
 • Muayene süreci geçirilen sağlık kuruluşundan verilen raporun incelenmesi
 • Verilen belgeler ile beraber malullük durumunun onaylanması

Bu süreçlerden sonra onayınızın yapılması ile beraber malulen emeklilik maaşı kapsamında gerekli haklarınızda başlamış olur.

Eğer olumlu bir şekilde sonuçlanmazsa, hastalık sürecinizde artma veya üzerine farklı rahatsızlıkların eklenmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa yeni alınacak sağlık raporu ile süreci tekrar başlatmanız mümkündür.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları erken emeklilik sürecinden faydalanmak isteyenler için sıkça araştırılan konulardan biridir.

Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Meslekteki çalışma gücünde %60 ve üzerinde kayıp yaşanması
 • Kamuda çalışmakta olan kişilerin görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya çalışma sürecinde %60 ve üzerinde kayıp yaşanması
 • 10 senelik sigortalı olma kuralını sağlama
 • 1800 gün prim ödemesi şartını sağlama
 • Çalışma gücünde azalma veya kaybetme sürecinin ilk kez sigortalı olunan süreçten sonra meydana gelmesi

Bu süreçleri yaşayan herkes malulen emeklilik süreci için gerekli başvuruları yapabilir.

Malulen Emeklilik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir?

Malulen emeklilik kesintisi başvurunuzun onaylanmasını sonucunda aşağıdaki hallerin oluşması neticesinde kesilebilir. Bu haller şu şekildedir:

 • Aylık alan kişinin sigortalı olarak çalışma hali
 • Aylık alan kişinin herhangi bir yabancı ülkenin mevzuatına göre çalışma hali
 • Düzenli yapılan kontroller sonucunda malulen emeklilik sürecini oluşturan rahatsızlığın ortadan kalkması
 • Malul olunmadığı halde malulen emeklilik maaşı aldığı tespit edilen kişiler

Eğer yukarıda belirtilen hallerden herhangi birinin tespiti mümkün olursa malulen emeklilik maaşı kapsamında tüm haklarınıza son verilir. Üstelik sadece kesinti cezası ile karşı karşıya kalmaz aynı zamanda ödenen aylıklara da yüksek faizler eklenerek sizden geri alınır. Bu nedenle malulen emeklilik durumunda çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.