Ekonomi

2022 Ölüm Aylığı Ne Kadar? Başvurusu, Şartları, Evrakları

2022’de ölüm aylığının miktarı ölen sigortalı çalışanın yakınlık derecesine göre farklılık gösterir. Ölen kişinin eşi, çocuğu, anne ve babası farklı miktarlarda ödeme alır. Aynı zamanda yeniden evlenmesi, çocuk sayısı ve eşinin çalışma durumu gibi etkenler ölüm aylığı ödenmesinde farklı sonuçlar doğurur.

 • Dul eşin alacağı miktar maaşın yüzde 50’sidir.
 • Dul eş çalışıyorsa ve çocuğu yoksa alacağı miktar maaşın yüzde 50’sidir.
 • Dul eş çalışmıyorsa ve çocuğu yoksa alacağı miktar maaşın yüzde 75’idir.
 • Dul eşin bir çocuğu varsa ve çocuk çalışmıyorsa maaşın yüzde 60’ı eşe, yüzde 30’u çocuğa verilir.
 • Dul eşin iki çocuğu varsa ve çocuklar çalışmıyorsa maaşın yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuklara kişi başı verilir.
 • Evli olmayan kızlara bağlanacak miktar maaşın yüzde 25’idir.
 • Eğer tek kız varsa bağlanacak miktar maaşın yüzde 50’sidir.
 • Ölen kişinin anne ve babası 65 yaşın üstündeyse ve hiçbir kurumda çalışmayıp maaş almadıkları tespit edilirse maaş alabilir. Bu durumda anne ve babaya ödenecek miktar maaşın yüzde 25’idir.

Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığının bağlanma şartları hangi aile ferdine dair talep edildiğine göre değişir. Dul eş, oğlan ve kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanmasının ayrı şartları bulunur. Dul eşlerin ölüm aylığından yararlanabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir.

 • Dul eşin, sigortalı çalışan eşinin ölümünden önce onunla yasal olarak evli olması gerekir.
 • Ölen sigortalı çalışanın eşine yüz 50 maaş bağlanması durumunda, çocuğun herhangi bir işte çalışmaması gerekir.
 • Dul eşe bağlı bir sigorta ve ödenek yoksa ölen sigortalı eşinin maaşından yüzde 75 oranında faydalanır.

Çocuklara ölüm aylığı bağlanması hususunda dikkat edilen pek çok nokta vardır. Bunlar çocuğun cinsiyeti, yaşı, medeni hali, öğrenim durumu, malul olma durumu ve yabancı bir ülkede çalışması durumudur.

Erkek çocukların ölüm aylığı alabilmesi için şu koşulları sağlaması gerekir.

 • Yükseköğretim öğrenimi gören erkek çocuk 25 yaşından küçük olması halinde ölüm aylığı alabilir.
 • Ortaöğretim öğrenimi gören erkek çocuk 20 yaşından küçük olması halinde ölüm aylığı alabilir.
 • Erkek çocuk öğrenim kurumunda eğitim görmüyorsa 18 yaşından küçük olması halinde ölüm aylığı alabilir.
 • Erkek çocuk yurtdışında bir işte çalışmıyorsa ölüm aylığı alabilir.
 • Sigorta ve aylığa sahip erkek çocuklar ölüm aylığı alamaz.

Kız çocukların ölüm aylığı alabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir.

 • Kız çocukların yabancı bir ülkede çalışmıyor olması gerekir.
 • Sigorta ve aylığa sahip kız çocukları ölüm aylığı alamaz.
 • Evlenmiş kız çocukları ölüm aylığı alamaz. Boşandıktan sonra tekrar alabilir.

Malul çocukların ölüm aylığı alabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir.

 • İş görme yetisinin yüzde 60’ını kaybetmeleri gerekir. Bu durum bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmalıdır.
 • Sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları gerekir.
 • Malul çocuklarda ölüm aylığı için yaş, cinsiyet ve medeni durum şartı aranmaz.

Ölüm Aylığı Başvuruları Nereden Yapılır?

Ölüm aylığının başvurusu pandemi koşulları nedeniyle internet üzerinden yapılır. Resmi e-Devlet sitesinden ilgili hizmetler aracılığıyla ölüm aylığı bağlanması talep edilir. Bu hizmeti kullanabilmek için e-Devlet şifresi gerekir. Şifre sahibi olmayan insanların işlem yapabilmek için PTT şubelerine başvuru yapması gerekir. İnternet üzerinden ölüm aylığı başvuru süreci şu şekilde yapılır.

 • İnternetten e-Devlet internet sitesi olan turkiye.gov.tr adresini açın.
 • Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazın.
 • Sitedeki hizmetler içinden Sosyal Güvenlik Kurumuna tıklayın.
 • Buradan “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” seçeneğine tıklayın.
 • Açılan sayfadan bilgilerinizi girerek başvuruyu tamamlayın.