Ekonomi

Akademisyen Maaşları Ne Kadar? 2022 Güncel

2022’de akademisyenlere ödenen maaşlar, birçok kritere göre değişiklik gösterir. Akademisyenlerin aldıkları ücretler; kıdemleri, meslekte geçirdikleri yıl sayısı, evli olup olmamaları, çocuklarının olup olmaması, ailevi durumları ve yapmış oldukları sözleşmelere göre değişiklik gösterir.

Türkiye’de bütün çalışanlar gibi akademisyen maaşları da, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu yıllık enflasyon oranlarından da etkilenir. Ayrıca özel üniversitelerde akademisyenlere ödenen maaşlar ile devlet üniversitelerinde ödenen akademisyen maaşları da farklılık gösterir.

2022 Akademisyen Maaşları Ne Kadardır?

Akademisyenlerin aldıkları maaşlar, birçok kritere göre farklılık gösterir. Kıdem arttıkça akademisyen maaşları da artar. Nerede görev yaptıkları ve eğitim verdikleri branşları da maaşı etkileyen faktörlerdendir. Özel üniversitede eğitim veren bir profesör ile devlet üniversitelerinde eğitim veren profesörler aynı maaşı almazlar. Kıdemlerine göre ortalama akademisyen maaşları şöyledir:

  • Üniversitede Okutman maaşları: 5.300 TL ile 6.900 TL arasındadır. Okutmanlar, YÖK tarafında zorunlu ders kılınarak, bütün üniversite müfredatlarında yer alan derslerin öğretiminden sorumlu eğitimcilerdir. Bu zorunlu dersler; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi, Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Beden Eğitimi ve Spor dersleridir.
  • Öğretim Görevlileri maaşları: 7.900 ile 8.700 TL civarındadır. Öğretim görevlileri kıdemlerine göre ve meslekteki yıllarına göre farklı ücretler alırlar. Özel üniversitelerde eğitim veren öğretim görevlileri ile devlet üniversitelerinde eğitim veren öğretim görevlileri maaşları arasında pek fark yoktur. Hemen hemen aynı ücretleri alırlar.
  • Araştırma Görevlisi maaşları: 8.100 TL ile 8.350 TL arasında değişiklik gösterir.
  • Doktor Öğretim Üyesi maaşları: yaklaşık olarak 9.500 TL civarındadır.
  • Üniversitede Doçent maaşları: Doçent maaşlarını etkileyen birçok faktör vardır. Türkiye’de görev yapan doçentlerin aldıkları ortalama ücret 5000 TL ile 11.000 TL arasında değişiklik gösterir.

Yüksek Mevkili Akademisyen Maaşları Ne Kadardır?

Yüksek mevkideki akademisyenlerin maaşları; profesör, rektör, dekan, dekan yardımcısı gibi akademisyenlerin aldıkları ücretlerdir. Bu akademisyenlerin maaşlarını etkileyen birçok değişken vardır.

Örneğin özel üniversitelerde eğitim veren yüksek mevkili akademisyenler ile devlet üniversitelerinde eğitim veren yüksek mevkili akademisyen maaşları arasında fark vardır. Güncel olarak Türkiye’deki üniversiteler arasında en yüksek profesör maaşını veren özel bir üniversitedir. Yüksek mevkili akademisyenlerin aldığı ortalama maaşlar şöyledir:

  • Profesör maaşları: Profesör maaşları için bir ortalama vermek oldukça zordur. En düşük profesör maaşlarıyla en yüksek maaşı alan profesörlerin maaşları arasında büyük fark vardır.
  • Ortalama olarak profesörler, 13.000 civarı maaş alırlar. Meslekteki yılları arttıkça profesör maaşları da artar. Dört yıllık bir profesör ortalama 15.000 TL civarında maaş alır. Branşlarına ve eğitim verdikleri üniversitenin özel olup olmamasına göre maaşları değişiklik gösterir.
  • Yüksek Öğretim Müdürleri ve Dekan Yardımcısı maaşları: ortalama 15.000 TL civarında maaş alırlar.
  • Dekanlar ve Rektör Yardımcıları: 15.200 TL civarında maaş alırlar.
  • Rektör maaşları: Rektörler yaklaşık olarak 16.500 TL maaşla işe başlarlar.

Özel Üniversitelerde Akademisyen Maaşları Ne Kadardır?

Özel üniversitelerde eğitim veren akademisyenler, üniversitenin bütçesine, akademisyenin tecrübesine ve tanınırlığına göre değişiklik gösterir. Özel üniversitelerde akademisyenler ortalama 10.000 TL ile 17.000 TL arasında maaş alırlar. Fakat çok daha yüksek maaşlar veren özel üniversiteler de vardır.

Özel üniversiteler, bünyesinde eğitim veren bazı akademisyenlerine, diğer üniversitelere göre Türkiye’deki en yüksek akademisyen maaşlarını verirler. Bu akademisyenler genellikle tecrübeli ve tanınmış kişilerdir.

Akademisyen Maaşları Yurt Dışında Ne Kadar?

Yurt dışında akademisyenlerin aldıkları maaşlar, çok geniş bir skaladadır. Üniversitelere, ülkelere ve bölgelere göre ayrıca kıdem ve branşa göre değişiklik gösterir. Gelişmiş ülkelerde akademisyen maaşları fazla ilken gelişmemiş ülkelerde daha azdır. Yurt dışında akademisyen maaşları 52.000 dolar ile 125.000 dolar arasında değişir.