Ekonomi

Radyolog Maaşları Ne Kadar? 2022 Güncel

2022 yılında radyolog maaşları, devlete bağlı ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına göre, çalışılan kuruma göre ve meslekteki kıdem yıllarına göre değişir. Radyolog maaşları, meslekte hizmet ettikleri yıl sayısına, eğitim seviyelerine ve çalıştıkları sağlık kurumunun maaş politikasına göre değişiklik gösterir.

Radyoloji teknikerleri (tıbbi görüntüleme teknikerleri), üniversitelerin radyoloji teknikleri bölümlerinden mezun olan ve sağlık kuruluşlarında tıbbi görüntüleme teknikeri olarak çalışan sağlık görevlileridir.

2022 Radyolog Maaşları Ne Kadardır?

2022 yılında radyolog maaşları, özelde ya da devlete bağlı çalıştıkları sağlık kuruluşunun ücret politikalarına göre, eğitimlerinin hangi düzeyde olduğuna ve kıdemlerine göre değişir. Radyoloji teknikeri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak çalışanların aldıkları maaşlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Kamuya bağlı olarak çalışan sağlık kurumlarında görev alan radyoloji uzmanları, çalışmaya yeni başladıkları yıl yaklaşık olarak asgari ücretle başlarlar. Meslekteki ilk yıllarında radyoloji teknikerleri 4 bin 400 TL gibi bir maaşla mesleğe başlarlar.
 • Mesleki tecrübeleri arttıkça, aldıkları maaş da buna göre artış gösterir. Kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan radyoloji teknikerleri, 5 yıldan daha fazla tecrübeli olan bir radyolog maaşı, ortalama olarak 5 bin 500 TL ile 6 bin 400 TL civarındadır.
 • Özel sektörde radyoloji teknikeri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak görev alan sağlık çalışanları, mesleğe başladıkları ilk yıl aldıkları maaş; yaklaşık olarak asgari ücret tutarının biraz üstündedir. Meslekteki ilk yıllarında yaklaşık olarak 4 bin 500 TL tutarında maaş alırlar.
 • Hizmette geçirdikleri kıdem yılları arttıkça buna paralel olarak aldıkları maaşlar da artar.
 • Özel sektörde ve devlete bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan radyoloji teknikerlerinin aldıkları maaşlar, sektör ortalamasına göre 6 bin 900 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişim gösterir.

2022 Radyoloji Teknikerleri Maaşları Nasıl Hesaplanır?

2022 yılında radyoloji teknikerleri maaşlarını etkileyen birtakım değişkenler vardır. Radyoloji teknikeri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak çalışan sağlık çalışanlarının maaşlarının hesaplarına bazı ek ücret ve mesailer de dahil edilir. 2022 yılında radyoloji teknikeri (tıbbi görüntüleme teknikeri) maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Nöbetler: hastanelerde radyoloji teknikeri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak çalışan sağlık memurlarının, aylık olarak doldurmaları gereken toplam çalışma saatleri vardır.
 • Radyoloji teknikerleri genellikle nöbet usulü bazen de vardiya usulü çalışabilirler. Vardiya usulü de çalışsalar, nöbet usulü de çalışsalar, aylık çalışmaları gereken saati doldurmak zorundadırlar. Bu saatlerin fazlasında, tuttukları her nöbet için fazladan ücret alırlar.
 • Döner sermaye ücretleri: radyoloji teknikeri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak çalışan sağlık memurları, çalıştıkları sağlık kurumlarının döner sermayelerinden pay alırlar.
 • Radyologlar, devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde, maaşlarına ek olarak döner sermayeden pay alırlar. Bu sağlık kurumları döner sermaye üzerinden gelen kârı, çalışanları arasında paylaştırırlar.
 • Ek ödemeler: Radyoloji teknikerleri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak görev alan sağlık memurları, çalıştıkları sağlık kurumlarının maaş politikalarına ve iş tecrübelerine göre ek ücretler alırlar.
 • Aile ve çocuk yardımı: Radyoloji teknikerleri (tıbbi görüntüleme teknikeri) olarak görev yapan sağlık memurları, evli ve çocuk sahibi olan çalışanlar, devletin tüm devlet memurlarına sağladığı aile ve çocuk yardımından faydalanırlar.
 • Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarında atama ile görev yapan sağlık memurları için geçerlidir.
 • Fakat son yıllarda devlet hastanelerine genellikle sözleşmeli personel alımı yapılır.

Radyoloji Teknikeri Olmak için Hangi Bölüm Okunur?

Radyoloji teknikeri olmak isteyenlerin okuması gereken bölüm, radyoloji teknikleri bölümüdür. Üniversitelerin sağlık yüksek okulları bünyesine 2 yıllık ön lisans eğitimi veren ‘Radyoloji Teknikerliği’ bölümünden mezun olanlar, radyolog olarak çalışabilirler. Radyolog maaşları, kıdemlerine göre farklılık gösterir.