Ekonomi

Bu grupta yer alanlara prim ödemesi ve yaş şartı olmadan SGK anında maaş bağlıyor!

SGK kapsamında çalışan vatandaşlar, iş kazaları ya da çeşitli sağlık sorunları nedenleri ile zaman zaman raporlu olabiliyor ve vatandaşlar raporlu oldukları bu dönemlerde maddi kayıplar yaşıyor. SGK yaşanan bu maddi kayıpları karşılıyor. SGK, sigortalı çalışanlara emekli maaşı ödemelerinin yanı sıra hastalık, iş kazası, analık ve meslek hastalıkları gibi nedenlerle de belirli ödemeler gerçekleştiriyor. Bu tür ödemeler arasında iş görmezlik ödemeleri ve sürekli iş görmezlik ödemeleri de bulunuyor. Şartlarına göre ayrılan bu ödemelerde SGK tarafından yetki verilmiş olan hekimlerin ya da sağlık kurullarının raporları dikkate alınıyor. İş görmezlik ödemelerinin detayları…

İş Görmezlik Maaşı Nedir?

SGK tarafından verilen geçici iş görmezlik ödeneğinde iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından istirahat hakkı bulunan sigortalı çalışanların işten ayrı kaldığı günler için kurum tarafından ödeme yapılıyor. Ancak sürekli iş görmezlik ödeneğinde şartlar değişiyor. Meslek hastalığı ya da iş kazası sonrası, SGK sağlık kurulu tarafından meslekte kazanma gücünün en az %10 azaldığı tespit edilenler, kısa vadeli sigorta kolları tarafından denetim maksadıyla Rehberlik ve Teftiş Bakanlığı ile ilgili grup başkanlıklarına gönderilen dosyalar sonrası soruşturmaları beklemeden emeklilik servisleri aracılığıyla sürekli iş görmezlik geliri elde edebiliyor.

Sürekli İş Görmezlik Maaşı Kime, Hangi Oranda Veriliyor?

İş kazası veya meslek hastalığı gerekçesi ile çalışanının tedavisi sonrası geçici iş görmezlik durumu düzelmiş ancak kişi iyileşememişse çalışan kişiye sürekli iş görmezlik maaşı bağlanıyor. Çalışma gücünü yeniden kazanamayan kişilere bağlanan bu maaş, kazancın %70’i oranında belirleniyor. Ancak sigortalı kişinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç kalması halinde bu ödemeler %100’e çıkarılıyor. Sürekli iş görmezlik maaşı, kişinin çalışmaya devam etmesi halinde kesilmiyor ve emeklilik döneminde de emekli aylığı ile birlikte verilmeye devam ediyor.