Editörün SeçtikleriEkonomiGündemİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

İstihdam seferberliği bugün başladı! En az ilkokul mezunu 104.585 personel alımı yapılıyor: 18 – 60 yaş arası herkes başvurabilir

Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik durumunun artmasından kaynaklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istihdam seferberliğinin haberini vermişti. Bunun üzerine İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden çok önemli ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar personel alım ilanlarını takip ederken bu noktada haber İŞKUR’dan geldi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün sayfasında özel ve kamu personel alımı yapılacağına ilişkin ilanlar yayımlandı. Ayrıca bu ilanların detayları da paylaşıldı.

104 BİN 585 PERSONEL ALIMI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden çok önemli ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli kadrolarda çok sayıda personel alımı yapılıyor. İŞKUR’un resmi web adresinde yayımlanan ilanlara göre KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapılacağı aktarıldı. Ayrıca yapılacak olan toplam personel alımı sayısı 104 bin 585 oluyor.

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar doğrultusunda bekçiden, hastane personeline, beden işçisinden sekretere kadar aklınıza gelebilecek pek çok meslek için personel alımı yapılabileceği belirtildi. Söz konusu ilanlara başvurular için bazı şartlara da haiz olunması gerektiği ifade edildi.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE BAŞVURU

İŞKUR üzerinden yayımlanan her ilan için farklı özel şartlar bulunurken her ilanın başvuru süresi de farklılık gösteriyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru devam ederken adaylar e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek İŞKUR üzerinden ilanlara başvuru yapabiliyorlar.

GENEL ŞARTLAR

Yayımlanan ilanlara göre özel şartların yanı sıra genel şartlar da şöyle paylaşıldı:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

İlanlara ulaşmak için TIKALYIN.