Editörün Seçtikleriİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Düşük KPSS puanla lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından 138 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir personel alımı yapacağı duyuruldu. Buna göre Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre üniversite bünyesine düşük KPSS puanı ile lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından personel alımının başladığı duyuruldu. Online olarak alınacak başvurular için adayların taşıması gereken şartlar ayrıca aktarıldı.

Kamuya 138 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Çeşitli bölümler için yapılacak olan personel alımında başvurular bu sabah itibarıyla başladı. Peki, hangi birimler için alım yapılacak? İşte detaylar..

138 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Yayımlanan ilana ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, “Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 138 (yüz otuz sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesini kullandı.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR:
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 6. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR:
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 6. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 2. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmüne uygun olması.
 3. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
 5. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
 6. BP01 – BP02 – BP03 – BP04 – BP05 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimler, DP01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimler ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, DP02 Nitelik Kodlu Pozisyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, DP03 – DS01 – LB01 – LB03 – ST01– ST02 – ST03 – ST04 – ST05 – ST06 – ST07 – TK02 – TK03 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, LB02 – ST11 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Veteriner Fakültesinde, ST08 Nitelik Kodlu Pozisyon Genom ve Kök Hücre Merkezinde, ST09 Nitelik Kodlu Pozisyon İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ST10 Nitelik Kodlu Pozisyon Diş Hekimliği Fakültesinde, TK01 – TS01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

PERSONEL ALIM DETAYLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN