Genel

İşveren İş Kazasını Ne Kadar Sürede SGK’ya Bildirmelidir?

İşverenin iş kazasını bildirmesi toplam 3 iş günü içinde gerçekleşmelidir. Kazadan haberdar olunduğu zamandan itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilmelidir. İş kazasını bildirmemek suç sayılır.

Hangi Olaylar İş Kazası Sayılır?

İş kazası sayılan olaylar için bazı şartlar bulunur. Bu şartlar sağlanmadığı sürece gerçekleşen olay iş kazası kapsamında sayılmaz. Bir olayın iş kazası sayılması için şu şartları sağlaması gerekir.

 • İş kazasına uğrayan kişinin sigortalı olması gerekir.
 • Gerçekleşen olayın mutlaka bir kaza unsuru barındırması gerekir.
 • Meydana gelen kaza sonrası kazazedenin beden ya da ruh olarak olaydan etkilenmesi gerekir.

İş Kazası Şartları Nelerdir?

İş kazasının şartı olayın kaza sayılması için gereklidir. Olayın nerede meydana geldiği, iş ile bağlantılı olup olmadığı ve kazazedenin sigorta kapsamında olup olmaması aranan bazı şartlardandır. İş kazasını belirlemek için kanunda belirtilen tüm şartlar şu şekilde listelenir.

 • İş kazası sırasında kazazede, sigortalının işyerinde bulunmalıdır.
 • İş kazası, işverenin sahibi olduğu bir işte meydana gelmelidir.
 • İş kazası, işverenin çalışanı görevinin dışındaki bir yere göndermesi sonucu asıl işini yapmaması durumları iş kazası kabul edilir.
 • Emziren kadın, hizmet akdi ile çalıştığı sırada, çocuğunu emzirdiği zamanlar iş kazası kabul edilir.
 • Sigortalı çalışan, işverene ait bir aracı sürerken kaza meydana gelirse iş kazası kabul edilir.
 • Eğer kazazede kendi işini yürütüyorsa, işini yaptığı sırada kendi görevi nedeniyle gerçekleşen olaylar iş kazası sayılır.

Kimler İş Kazası Sigortası Kapsamına Girer?

İş kazası sigortasının kapsamı bazı şartları kapsar. İşyerinde gerçekleşen bir olay sonrası kazazedenin sigortadan faydalanması için belirli kriterleri sağlaması gerekir. İş kazası sigortasından yararlanacak kişiler şu şekilde listelenir.

 • 4/a sigortalı olup hizmet akdi ile çalışanlar iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • 4/b sigortalı olup kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • 4/b sigortalı olup köy ya da mahalle muhtarı olanlar iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • Ceza infaz kurumları ya da tutukevlerinde çalışan kişiler iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • Aday çırak, çırak ya da stajyer olan kişiler iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden bazıları iş kazası sigortası kapsamına girer. Bu kişiler kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının A ve B bentleri kapsamında bulunan çalışanlardır.
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri iş kazası sigortası kapsamına girer. Bu Türk işçilerinin bir işveren tarafından götürülmesi gerekir.
 • İntörn öğrenciler iş kazası sigortası kapsamına girer.
 • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar iş kazası sigortası kapsamına girer. Bu kişiler süreksiz olarak çalışan sigortalılar olmalıdır.
 • Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar iş kazası sigortası kapsamına girer. Bu kişiler ek 9. maddede belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

İş Kazası Sigortası Hangi Hakları Sağlar?

İş kazası sigortasının hakları genel sigorta şartlarında bulunur. Kişinin bu haklardan yararlanmak için herhangi bir prim günü sınırı bulunmaz. Gerekli şartlar altında iş kazası sigortasına sahip herkes bu haklardan yararlanabilir. Sigortalı iş kazasını yaşayan kişilerin hakları şu şekilde listelenir.

 • İş kazası sigortasına sahip biri geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir.
 • İş kazası sigortasına sahip biri sürekli iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir.
 • İş kazası sigortasına sahip biri ölüm geliri ödeneğinden yararlanabilir.
 • İş kazası sigortasına sahip biri evlenme ödeneğinden yararlanabilir.
 • İş kazası sigortasına sahip biri cenaze ödeneğinden yararlanabilir.