Ekonomi

Manda Hibe Desteği Şartları Nelerdir? 2022 Güncel

Manda hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesine göz atmalılar. Bu sitede desteğin verileceği süre ve başvuru süresi duyurulmaktadır. Verilen süre içerisinde yatırımcılar, yatırımlarını yapmak istedikleri yerin il müdürlüğüne gidip başvurularını yapmalıdırlar. Manda hibe desteği almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise şunlardır:

 • Kişi yeni yatırım yapacağı projesinde inşaat yapımı için, hayvan alımı yapacak olup aynı zamanda makine, teknik cihaz alma projelerinin üçüne başvuran yatırımcılar,
 • Rehabilitasyon ya da kapasite artırımı gibi projelerde manda yetiştiriciliği için bunlardan birine proje için başvuran yatırımcılar bu destekten yararlanabilirler
 • Aynı zamanda başvuru yapacak yatırımcılar manda yetiştiriciliği için bazı kurumların vermiş olduğu faiz indirimi ya da hibe desteğinden yararlanmıyor olmaları gerekir. Eğer yararlanıyorsa iptal ettireceğine dair noter tasdikli taahhütnameyi kuruma iletmesi gerekir.

Manda Hibe Desteği Nedir?

Manda hibe desteği devlet tarafından verilen maddi bir yardımdır. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yatırım yapılan inşaat projelerinde, hayvan alımı ve makine, teknik ekipman alımı gibi belirlenen projelerden üçüne başvuran manda yetiştiriciliği birliği üyelerine rehabilitasyon, kapasite artırımı gibi projeler için destek sağlanan bir maddi destektir. Yetiştirici 01.01.2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır. Aynı zamanda manda yetiştirici işletmesinin kapasitesinin destek istediği hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. 3099 Sayılı karar ile hayvan yatırımlarının desteklenmesi ve manda yetiricilerine %50 hibe desteği verilmesi karar verilmiştir. Bu karar 20 Ekim 2020 de yürürlüğe girmiştir.

Manda Hibe Desteği Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Manda hibe desteği başvuru için istenen belgeler bulunmaktadır. Ayrıca başvuru süresi 30 gündür. Başvuru için istenen belgeler ise şunlardır:

 • Kişi başvuru dilekçesi yazmalısın
 • Kişi eğer ziraat ya da hayvancılık alanında eğitim aldıysa diplomasinin fotokopisi gereklidir.
 • Eğer başvuruda herhangi bir belge eksikse gün içinde istenir
 • İşletmenin niteliğine dair belge istenir
 • Eğer başvuru yapan kişi gazi ya da şehit yakınıysa buna dair belge istenir.

Manda Hibe Destekleri Ne Zaman Veriliyor?

Manda hibe destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl verilmektedir. Başvuru tarihleri Tarım ve Orman Bakanlığının sitesinde yayınlanmaktır. Her yıl başvuru yapılan tarihte değişiklikler olabilir. 2022 yılında manda hibe desteği almaya hak kazananların ücretleri Ziraat Bankası ile verilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan kişiler belgelerini hazırlamalı ve bakanlığın verdiği tarihte istenilen belgeleri ilgili kuruma göndermeliler.

Manda Hibe Desteği Kapsamında Desteklenen Alanlar Nelerdir?

Manda hibe desteği kapsamında desteklenen alanlar, manda yetiştiriminde 150 baş hayvan kapasitesine sahip işletmeler, manda üretimi ve gebe manda satımı için yeni kurulan işletmeler desteklenen alanlar arasındadır.

2022 Manda Desteği Ne Zaman Ödenecek?

Manda hibe desteği alamaya hak kazanan kişilerin ödemeleri 25.12.2022 ye kadar uzatıldı. Bu ödemeler Bakanlığın kendi bütçesinden karşılanmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ile yapılmaktadır.

Manda Hibe Desteklerinin Yatırıma Başlama ve Bitirme Süreleri Nelerdir?

Manda hibe desteklerinin yatırıma başlama ve bitirme sürelerine yönelik bilinmesi gereken bazı bilgiler vardır. Bu bilgiler:

 • Manda hibe desteği verilen yatırımların başlama ve bitim sürelerine dair bilinmesi gerekenler şunlardır.
 • Yatırım projesi onaylananlar ya da projede belirtilen süre kapsamında yatırımını tamamlamış yatırımcılar başvuru yapabilir.
 • Yatırım, konum tespiti yapılmış olan tutanağının belirlemiş olduğu tarihte başlar ve biter.
 • Yatırımların tamamlanma tarihi başvuru yapılan yılın Kasım ayının son günüdür.
 • İstenilen şartları yerine getirmeyenler ya da verilen süre içinde yatırımını bitirmeyenler, yatırım yapmaktan vazgeçmiş kişilerin projesi iptal edilir ve hibe alamazlar.