Ekonomi

2022 SGK İşyeri Tescil Evrakları Nelerdir?

SGK işyerleri tescilinin evrakları, işyeri türüne göre farklılık gösterir. Sürekli, ihaleli ya da tüzel kişiye bağlı olan işyerlerine özel bazı belgeler talep edilebilir. Bu yüzden hangi tür işyeri olduğuna bağlı olarak evrak hazırlamak gerekir. Sürekli işyerleri için talep edilen belgeler şu şekilde listelenir.

 • Bir adet e-SGK tescil uygulamasından alınıp imzalanan işyeri bildirgesi gerekir.
 • İşverenin bir adet kimlik fotokopisi gerekir.
 • Eğer posta ya da kargo yoluyla yollanacaksa bir adet işveren imza beyannamesi istenir. İstenen belgeleri SGK’ya bizzat teslim edecekseniz bu belge istenmez.
 • Bir adet vergi levhası fotokopisi istenir.
 • Eğer kanuni vekil varsa bir adet vekaletname ve kanuni vekile ait bir adet kimlik fotokopisi istenir.

Şirketler, adi ortaklıklar, kooperatifler için istenen bazı özel belgeler bulunur. Yukarıdaki belgelere ek olarak bu kuruluşlar için şu belgeler listelenir.

 • Şirket ya da tüzel kişi ortaklarının birer kimlik fotokopisi gerekir.
 • Bir adet ticaret sicil gazetesi örneği gerekir.
 • Şirket imza sirküleri gerekir.
 • Yetkili kişilere ait belgelerin tümü gerekir.
 • Bir adet şirket vergi levhası gerekir.
 • SGK tescil evrakları geçici işler açısından gerekir.

İhaleli iş ya da bina inşaatı için istenen bazı evraklar bulunur. Bu yapıların dosya açma evrakları şu şekilde listelenir.

 • Bir adet e-SGK tescil uygulaması onay kısmından alınan işyeri bildirgesi gerekir.
 • İşverenin bir adet kimlik fotokopisi gerekir.
 • İşveren vergiye tabiyse bir adet vergi levhası gerekir. Eğer işveren vergiye tabi değilse bu belge istenmez.
 • Eğer iş ihale barındırıyorsa ihaleye ilişkin bir sözleşme gerekir.
 • Eğer iş bina inşaatlarıysa bir adet bina inşaatı ruhsatı gerekir.
 • Eğer kanuni vekil varsa bir adet vekaletname ve kanuni vekile ait bir adet kimlik fotokopisi istenir.
 • Eğer işlemi başkası gerçekleştirecekse bir adet imza sirküsü gerekir. Eğer işveren kendi işlemlerini gerçekleştirip SGK’ya evrakları bizzat teslim edecekse bu imza sirküsü istenmez.

Tüzel kişilerin ihale ve inşaat sigorta dosyası için bazı ek evraklar talep edilir. Bu işlem için istenen fazladan SGK işyeri tescil evrakları şu şekildedir.

 • Tüzel kişi yetkililerinin birer kimlik fotokopisi ve birer imza sirküleri gerekir.
 • Ticaret sicil gazetesinin bir fotokopisi gerekir.
 • Bir adet şirket vergi levhası gerekir.

SGK İşyeri Tescil Süresi Ne Kadardır?

SGK işyerinin tescilinin vakti en geç sigortalının işe başladığı günün sonuna kadar olabilir. Sigortalı çalışmaya başlayan kişinin gerekli işlemleri işleri ilk çalışma gününün saat 23.59’una kadar yapmalıdır. Bu süre içinde SGK işyeri tescil yapmayan kişiler hakkında idari para cezası uygulanır.

SGK İşyeri Tescil Cezası Ne Kadardır?

SGK işyerinin tescilinin cezası başvuru yapılmadığı durumda yapılır. İşyeri en geç sigortalı çalışan işe başladığı gün saat 23.59’a kadar tescil işlemini yapmalıdır. İşyeri bu işlemi belirtilen tarihe kadar e-SGK üzerinden yapmazsa para cezası uygulanır. Para cezası kurumun türüne göre değişiklik gösterir. Ayrıca bazı durumlarda idari para cezasına indirim uygulanır. SGK işyeri tescil yapılmaması sonucu verilen idari para cezaları şu şekildedir.

 • İşyeri eğer deftere tabi değil ise ödeyeceği idari para cezası 5 milyar 004,00 TL’ye denk gelir.
 • İşyeri eğer deftere tabi ise ödeyeceği idari para cezası 10 milyar 008,00 TL’ye denk gelir.
 • İşyeri eğer bilançoya tabi ise ve kamu dairesi ise ödeyeceği idari para cezası 15 milyar 012,00 TL’ye denk gelir.
 • İdari para cezası eğer 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 oranında bir indirim yapılır.