Genel

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesinin alınması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla yapılır. Gerekli belgeler teslim edildikten sonra inceleme süreci başlar. İnceleme bittikten sonra eksik bir belge ya da engel olmaması halinde Yatırım Teşvik Belgesi verilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kimler Tarafından Alınabilir?

Yatırım Teşvik Belgesini alabilecekler yatırım taahhüdünü gerçekleştirebilecek kişilerdir. Bu belgeyi alacakların gerçek kişi ya da tüzel kişi olma şartı bulunmaz. Çeşitli kamu kuruluşları ve vakıflar bu belgeyi alabilir. Aynı zamanda yurt dışındaki bazı kişiler için de almak mümkündür. Yatırım Teşvik Belgesi şu kişiler tarafından alınabilir.

 • Gerçek kişiler tarafından alınabilir.
 • Adi ortaklıklar tarafından alınabilir.
 • Sermaye şirketleri tarafından alınabilir.
 • Kooperatifler tarafından alınabilir.
 • İş ortaklıkları tarafından alınabilir.
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınabilir.
 • Kamu kuruluşuna denk olan meslek kuruluşları tarafından alınabilir.
 • Çeşitli dernekler ve vakıflar tarafından alınabilir.
 • Yurt dışındaki yabancı şirketler tarafından Türkiye’deki şubeler için alınabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Evrakları Gerektirir?

Yatırım Teşvik Belgesinin evrakları, belgenin alınması için gereklidir. Evrakların eksik olması halinde belgenin başvurusu reddedilir. Belge için gerekli olan evrakların şartları çeşitli bakanlıklarca belirtilir. Bunun yanında evrakları yetkili kişilerin imzalaması gerekir. Yatırım Teşvik Belgesi için gerekli evraklar şu şekildedir.

 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin bir adet imzalı müracaat dilekçesi.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile bir adet imza beyannamesi.
 • Gerçek kişiler için bir adet imza beyannamesi gerekir.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütnamesi.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin makine ve teçhizat listeleri.
 • Bakanlığa yapılacak müracaatlarda ilgili başvuru tutarının ödendiğini gösteren bir belge.
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin firmanın ortaklık durumun gösteren bir adet kopyası.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair bir barkod içeren belge.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair bir barkod içeren belge.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı karara ait bir belge. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı ya da Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ait olmalıdır. Bu kararın resmi gazetede yayımlanmış olması gerekir.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin diğer kamu kuruluşlarında alacağı ilgili bilgi ve belgeler. Bu bilgi ve belgelerin kuma kurumlarından alınması beklenir.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin stratejik yatırımları için belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin yatırım sektöründen elde edeceği bilgi ve belgeler.
 • Yatırımcıyı temsil eden kişi ya da kişilerin Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacakları liste. Bu liste Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı olup ithal makine teçhizat listesi ve başvuru numarası içerir.

Yatırım Teşvik Belgesi Neye Yarar?

Yatırım Teşvik Belgesinin yararları birçok farklı alanda bulunur. Yatırım Teşvik Belgesi şu yararlara sahiptir.

 • Bu belge ile yapılan binalardan 5 yıl boyunca vergi alınmaz.
 • Bu belge ile alınan araziler için emlak vergisi ödenmez.
 • Bu belge ile yapılan binalardan inşaat harcı alınmaz.
 • Bu belge ile inşa edilen yapı ve tesislerden belediye harcı alınmaz.