Ekonomi

Ziraat Bankası Traktör Kredisi Şartları Nelerdir? 2022 Güncel

2022 Ziraat Bankasından traktör kredisi almak için, başvuru yapan çiftçilerin bazı şartları taşıması gerekir. Devlet, tarım sektöründe çalışmayı özendirmek, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçiye destek olmak amacı ile çiftçiler için çeşitli alanlarda destek programları düzenlemiştir. Traktör kredisi tutarı, 2022 yılı itibarı ile değişen ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına göre güncellenmiştir.

Ziraat Bankası verdiği kredilerde, faiz oranına göre geri ödeme planları hazırlar. Traktör kredisi devleri destekli olduğu için, çiftçilere %25 faiz indirimi uygulanır. Buna ek olarak eğer çiftçinin alacağı traktör yerli bir markaya aitse, %25 faiz indirimi uygulanır. Bu durumda yerli marka traktör almak için ziraat bankasından traktör kredisi alanlara toplamda %50 oranında indirim uygulanmış olur.

2022 Ziraat Bankası Traktör Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankasından traktör kredisine başvuru yapacakların, bazı şartları taşıyor olmaları gerekir. Devlet, Ziraat bankasından tarımsam çiftçiye destek olmak üretim ve faaliyetleri arttırmak için çeşitli konulardan krediler ve destek programları ile bu alanda üretime devam eden çiftçileri destekliyor.

Ziraat bankasının çiftçilere destek amacıyla verdiği kredilerden biri de traktör kredisidir. Ziraat Bankası traktör kredisine başvuru yapacak kişilerin bazı şartları taşıması gerekir. Traktör kredisi başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Banka sisteminde kayıtlı kredi notunun düşük olmaması ve takipli kredisinin olmaması
  • Başvuruda bulunacak çiftçinin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırmış olması
  • Çiftçinin başvuru yaptığı zamanda hali hazırda tarım ya da hayvancılık sektöründe çalışıyor olması
  • Ziraat Bankası Traktör Kredisine başvuru yaparken başvuru esnasında, almak istediği traktörün markasına ait bilgileri vermesi gerekir.

2022 Ziraat Bankası Traktör Kredisi Başvurusu için Gereken Evraklar Nelerdir?

Ziraat Bankasından traktör kredisine başvuru yapacaklar için gerekli olan belgeler, başvuru yapacak kişiler tarafından eksiksiz bir şekilde ilgili kurumlara teslim edilmelidir. Devletin çiftçiye destek olmak amacıyla, sürekli üretim yapan çiftçilere sağladığı destek kredilerinden biri olan traktör kredisi, yalnızca belli şartlara sahip olan çiftçilere verilir.

Ayrıca bu desteği alan çiftçiler, krediyi belirlenmiş alanlarda kullanılması amacıyla verilir. Bu alanların dışında traktör kredisi çiftçiye verilmez. Belirlenmiş şartları taşıyan çiftçiler traktör kredisine başvuru yapmak için bazı belgelere ihtiyaç duyarlar. Ziraat Bankası traktör kredisine başvuru yapacakların beyan etmesi gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Krediye başvuru yapacak olan çiftçiye ait T.C. Kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı (nüfus kayıtlarının ve T.C. Kimlik numarasının bulunduğu belge)
  • Başvuruda bulunacak olan çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının yapılmış olmadı gerekir. Başvuru esnasında bu kaydın mevcut olduğuna dair “Çiftçi Belgesi”
  • Kredi almak için krediye karşılık teminat göstereceği mülk ve taşınmazların belgeleri
  • Çiftçinin işletmesinin son üç yılına ait faaliyet raporları, gelir tabloları ve bilanço belgeleri
  • Tüm bu belgeler eksiksiz bir şekilde toplanarak kredi alınacak ilgili bankaya başvuru esnasında teslim edilmelidir.

2022 Ziraat Bankası Traktör Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankasından traktör kredisine başvuru yapacakların yapması gerekenler, gereken belgeleri tamamlayarak Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunmaktır. Ziraat Bankası traktör kredisine başvuru yapmak için, krediye karşılık ipotek ettireceği tesislerin belgeleri ve faaliyet ve geli belgeleri ile birlikte ziraat bankasına başvurulur.

Ziraat bankası vereceği krediye karşılık çiftçiye, taşınmaz bir mal varlığını ya da tesisini ipotek ettirmesini ister. Eğer çiftçinin taşınmaz mal varlığı ya da tesisi yoksa, bu durumda krediye karşılık çiftçinin alacağı traktör teminat olarak gösterilebilir. Çiftçi gerekli olan şartlarla beraber teminat belgelerini de bankaya ibraz ettiği zaman traktör kredisine başvurusunu tamamlamış olur.