Gündem

10 Mayıs Resmi Gazete kararları açıklandı! Resmi Gazete bugün kararları

Vatandaşların yakından takip ettiği ve her gün www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan Resmi Gazete bugün için yayımlandı. 10 Mayıs Resmi Gazete kararları açıklandı. Resmi Gazete bugün kararları haberimizde..

10 Mayıs 2022 Salı Resmi Gazete 31831 sayısı ile resmi web sayfası üzerinden yayınlandı. Birbirinden önemli kararların yer aldığı Resmi Gazete kararları şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/21052 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/10055 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/3740 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/1, K: 2022/4)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri