İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSağlık Personeli

Beklenen üniversite hastanesi personel alım ilanı yayımlandı! Üniversite hastanesine 18’ini tamamlamış kadın erkek personeller alınıyor!

Kamu kurumlarındaki personel alımlarını takip edenler için bugün yeni bir ilan yayımlandı. Buna göre üniversite hastanesi 18 yaşını tamamlamış hastanede çalışacak personellerin alınacağı duyuruldu. Kadın erkek herkesin başvurabileceği personel alımında adayların taşıması gereken şartlar ve alım yapılacak meslekler ayrıca açıklandı. Detaylar haberimizde..

Bugün yeni bir kamu personel alım ilanı yayımlandı. Farklı kadrolar için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine yeni personel alınacağı ifade edildi. 26 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvurular için son tarih 9 Haziran olarak açıklandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

26 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvurular 9 Haziran’da sona erecek. Kütahya sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10 km Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez olarak başvuru adresi açıklandı.

Başvurular belirtilen adrese şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alım yapılacak olan kadrolar şu şekilde açıklandı:

Hemşire: 1 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 personel

Destek Personeli: 5 personel

Sağlık Teknikeri: 3 personel

Diğer Sağlık Personeli: 1 personel

KADROLAR VE NİTELİKLERİ

Başvuru Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

10- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

11- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

Üniversitenin resmi web sayfasındaki başvuru formu ile beraber aşağıdaki evraklar teslim edilecektir.

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)