Genel

İşe Geç Kalan Memurlara Yaptırım

İş Yerine Geç Kalmış Memur Hangi Uygulamalardan Mağdur oluyor ?

Devlet sektöründe memur olarak görev yapmakta olan kişilerin iş yerlerine  geç kalmaları ve  görev başında kurallarda yazılı saatler içerisinde olmamaları geç kalmaları durumun da ise geç kalan memur hakkında 657 sayılı devlet memurları kanunu gereğince çeşitli yaptırımların uygulanması gerekmektedirç

Uygulanacak olan yaptırım ve cezalar ile ilgili kısaca şöyle bilgilendirme yapılabilir ; 

1 – Özürsüz veya izinsiz olarak görevlerine geç gelmeleri, 
2 – İş yerlerinden erken çıkmak ve ya  görev yerlerini terk ederek sorumluluklarını aksatmak,
3 – Kurallarda belirlenen kılık ve kıyafet şartlarına uymama durumlarından birinde bu davranışları uygulayan memur için yaptırım cezası uygulanması gerekmektedir.

İşini yaptığı yere geç kalan memur hakkında yapılan yaptırım cezasının iş başında kravatsız görevini yapan memura karşı yapılan yaptırım cezası ile aynı olduğu dikkat çekti.

Bu konu ile ilgili olarak 657 ( altı yüz elli yedi ) sayılı devlet memurları kanununa bakıldığında ise , işine geç kalmış bir memur ve o gün kravatını takmamış olan memura verilen ceza  aynıdır şeklinde hükmedilmiştir. Kısaca  işe geç kalma durumu ve o gün işe gelirken kravat kullanmamış olan bir memurun durumu için verilecek olan ceza aynı olarak yer almaktadır, bu yaşanan her iki olayda da yaptırım olarak uyarma cezası verilmesi gerekiyor.