Editörün SeçtikleriEkonomi

Yargıtay’dan Emsal Avans Kararı! Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmayın Dedirtti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karar imza atarak işverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. Yargıtay kararıyla birlikte işçi-işveren arasındaki avans tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Çalıştığı işyerinden avas talebinde bulunan işçi, ‘Hayır’ cevabı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron davanın reddini istedi. Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi.

Yargıtay Avans Tartışmasına Yeni Bir Boyut Kazandırdı

Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Yargıtay Mahkemenin Kararını Bozdu: Her İstediğinde Avans Alamaz

Kararda: “Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.