Editörün SeçtikleriGündem

Kritik karar resmen onaylandı: Resmi Gazete’de acil yayımlandı! 24 Haziran Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda resmi web sayfası üzerinden 24 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlar içerisinde Cumhurbaşkanı Kararlarının da olduğu duyuruldu. Resmi Gazete kararları ve merak edilenler haberimizde..

Cumhurbaşkanı Kararları dışında, yönetmelikler, Tebliğ ve İlan başlıkları altında yayımlanan Resmi Gazete’de önemli kararları duyurulmaya deva ediliyor. 24 Haziran Resmi Gazete bugün 31876 sayısı ile www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan kararlar şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5742)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5743)

YÖNETMELİKLER

–– Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri