Eğitim

Dil Yeterlik Belgesi Doğrulama Sayfası Açıldı

Dil Yeterlik Belgesi  İçerisinde Sahteciliğin Olması Sonucu Engellenmesi Amacı İle  “Dil Yeterlilik Belgesi Doğrulama Sayfası” Yapıldı.

5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nun 3.Maddesi, Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme eylemlerinin Yunus Emre Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Yunus Emre Vakfı söz konusu Kanun içeriğinden hareketle Yunus Emre Enstitüsü’nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açılarak ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığı ile  uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlilik Sınavı  (TYS) yapılması kararı verilmiştir.
 
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne içeriğine ters düşmeyecek şekilde Enstitü tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylara Türkçe Yeterlik Belgesi düzenlenerek verilmektedir. Bunun beraberinde, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri bünyesindeki Türkçe kursları sonunda yapılan sınavlarda öğrencilerin başarılı olması üzerine sertifika verilmektedir. Bu Kurslar sonucu aldıkları Türkçe Yeterlik Belgesi veya sertifika sayesinde öğrenciler üniversitelerin hazırlık sınıflarını okumaktan muaf olurlar.
 
Ülkemizde son yıllarda çok gelişen uluslararası öğrenci hareketliliği nedeniyle öğrenciler Türkçe yeterlik düzeylerini belgeyle kanıtlama ihtiyacı doğmaktadır. Bu konuda dünya çapında tanınırlığı artan TYS’de başarılı olması şartı ile elde edilen Türkçe Yeterlik Belgesi’nin sahtesinin düzenlendiği ve kullanıldığı kanıtlandığı için Belgede sahteciliğin önüne geçmesi amacı ile Enstitü çeşitli çalışmalar sağlamaktadır. Bu konu içerisinde “Dil Yeterlilik Belgesi Doğrulama Sayfası” yapıldı.